Referat fra Generalforsamling 9.03.2018

Tirsdag 3. april 2018 kl. 20:00


Fredag den 9. marts 2018 på Rønne Theater

Efter velkomst af Ole Ligaard, der kunne glæde sig over 20 års jubilæum for foreningen og en donation på 2 millioner kroner til Rønne Theater indledtes dagsordenen

Ad 1 Valg af dirigent
Bjarne Olesen blev valgt.
Bjarne konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Beretning gennemgået.

Ole Ligaard opfordrede til fortsat medlemshvervning. Herefter overraktes gavebrev på kr 50.000,- til formanden for Rønne Theater, Bodil Lundqvist, Bodil takkede og redegjorde for teaterets ønsker til anvendelse af donationen.

Traditionen tro blev der trukket lod om 3x2 fribilletter til Bornholms Teaters Forestilling “Leve livet”.

Ole Ligaard fortalte desuden, at Venneforeningens hjemmeside nu gøres passiv, men at relevante oplysninger vil være at finde der.

Beretningen godkendt med akklamation.

Ad 3 Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse samt årsberetning
Birgit Zoffmann gennemgik det udleverede bilag. Godkendt med akklamation .

Ad 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte regnskab .
Overføres til næste år

Ad 5 Forslag til kontingent for efterfølgende år
Uændret kr 275;- for private og kr 1100,- for virksomhedsmedlemmer

Ad 6 Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
Ingen forslag

Ad 7 valg af medlemmer til bestyrelsen
Generalforsamlingen godkendte en reduktion af bestyrelsen til 8 medlemmer i henhold til vedtægterne.
På valg
Karen Bladt genvalgt for 2 år
Jens Olsen genvalgt for 2 år
Birgit Zoffmann genvalgt for 2 år

Ad punkt 8 valg af revisor
Genvalg af Hansa Olsen

Ad Evt.
Ingen bemærkninger
Ole Ligaard takkede dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling

Ref. Ingrid Kofod Larsen

Karen Bladt

© Copyright 2021 Rønne Theaters Venneforening. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Del på Facebook   Print siden  


Toppen af siden